در  کتاب ” ده ثانیه” سعی کرده ایم راهکارهایی ارایه دهیم تا :

۱– شناخت بهتری نسبت به مذاکراتی که در طول روز با آن ها درگیر و خودمان از آن غافل هستیم ، بدست آوریم.

۲-صرف نظر از شغل و حرفه ، رضایت بیشتری از کار و ارتباط با ردم داشته باشیم.

۳-خودمان را به ابزارهای ارتباط موثر و گفتگو و مذاکرات حرفه ای مجهز کنیم.

۴-جویندگان کار که مشتاق هستند وارد مسیر کسب و کار های نو بشوند ، می توانند با کسب مهارت مذاکرات حرفه ای ، سرعتشان را به سمت موفقیت دو برابر کنند.
دانلود کتاب ده ثانیه همین حالا !!!!!!!