چک :

%da%86%da%a9-%d8%b3%d9%81%d8%b3%d8%af
تعریف چک: چک سند عادی تجاری( یک برگ نوشته که حاوی اطلاعاتی همچون : شماره حساب صادر کننده،
-چک بحواله کرد
چکی است که نام گیرنده در آن ذکر نشده باشد و عبارت به حواله کرد متن چک خط نخورده باشد. دارنده چک می توان در بانک آن را امضا کرده و وجه آن را بستاند و یا با امضاء پشت چک آن را به دیگری انتقال دهد.
چک بی محل
زمانی که فردی چکی صادر می کند اما در حساب خود پول ندارد اصطلاحا می گویند چک بی محل کشیده است.( منطور از بی محل نبود اعتبار و یا موجودی برای پرداخت مبلغ چک است)
نکته : کشیدن چک بی محل جرم محسوب می گردد( ماده ۷ قانون صدور چک) و در قانون مجازات برای آن مجارات تعیین شده است.
– چک تضمین شده

چکی که بانک پرداخت مبلغ آن را تایید می کند چک تضمین شده نام دارد .
نکته : چک تضمین شده را از کجا و به چه ترتیبی درخواست کنیم ؟ با مراجه به بانک و پر کردن فرم درخواست صدور چک تضمین شده و سپردن مبلغ معادل ، مبلغ چک و کارمزد صدور چک نزد آن بانک ، بانک برای ما در وجه آن فرد یا شرکت اعلامی چکی را صادر می کند که پرداخت آن مورد تایید است.
نکته : چک تضمین شده بیشتر در معاملاتی کاربرد دارد که مبلغ قرارداد قابل توجه و برای جلوگیری از حمل پول نقد و در شرایطی که طرفین نسبت به اعتبار و انجام تعهد طرف قرارداد مطمین نیستند.
چک در وجه حامل
چکی که صادر کننده پرداخت آن را در وجه حامل آن ( کسی که چک در دست اوست) امضاء می کند.یعنی نام شخص معین در آن نوشته نمی شود و هرکس آن را به بانک ارائه و امضاء کند مستحق وصول وجه چک است.معمولا در متن چک در وجه عبارت “حامل” ذکر می گردد و عبارت به حواله کرد خط می خورد.
نکته : توجه داشته باشیم که صدور چک در وجه حامل مزایا و معایبی از لحاظ اثبات دین اصلی دارد ، تا حد امکان از نوشتن چک در وجه حامل خودداری کنیم.

– چک سفید
چکی که در آن مبلغ ، تاریخ چک ذکر نشده باشد و دارای امضاء صادر کننده باشد.
نکته : به عنوان یک متصدی کسب کار هیج گاه و تحت هیچ شرایطی چک سفید امضاء حتی برای ضمانت و … صادر نکنید.
نکته :طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد
نکته : اگر از افرادی چک می‌گیرید که شناختی درباره آنها و میزان اعتبارشان ندارید، از شعبه بانک مربوطه درباره حساب مورد نظر، اطلاع کسب کنید. برای قبول چک‌های تضمینی، رمزدار و مسافرتی نیز قبل از معامله، با شعب بانکی نزدیک محل، درباره اصالت و جعلی نبودنشان تحقیق کنید