حقوق کاربردی چیست؟
حقوق کاربردی بیانگر حقوق و تکالیف ناظر بر زندگی روزمره اعم از ارتباطات فردی و اجتماعی ، مراودات و معاملات خرد و کلان ، تکالیف اشخاص حقوقی و… می باشد.
در حقوق کاربردی ما در کنار قوانین و مقررات مصوب قانون گذار محترم با رویه و قواعد و ضوایط نانوشته در حال اجرایی روبرو هستیم که بر روایط و تعاملات خرد و کلان روزمره ما حاکم است.

زیر شاخه های حقوق کاربردی
موضوعات و شاخه های مورد بحث در حقوق کاربردی از تنوع بسیاری برخوردار است که می توان به مصدادیق زیر اشاره کرد:
حقوق کاربردی اطفال
حقوق کاربردی زنان
حقوق کاربردی کسب و کار های نو
حقوق کاربردی خانواده
حقوق کاربردی اسناد تجاری
حقوق کاربردی املاک و مستغلات
حقوق کاربردی اشخاص حقوقی
حقوق کاربردی ارگان های دولتی
حقوق کاربردی تاجر
حقوق کاربردی کارگر و کارفرما
حقوق کاربردی قراردادها
حقوق کاربردی شهروندان
حقوق کاربردی اتباع بیگانه
حقوق کابردی مهاجرت و اخذ اقامت
حقوق کاربردی آثار هنری و اختراعات
و…
چرا حقوق کابردی
با آگاهی و شناخت نکات حقوق کاربردی در زمینه های مختلف می توان گام اساسی در جهت تسهیل روابط و کاهش چالش ها و مسایل حقوقی برداشت.
در دنیایی که ارتباطات حرف اول را می زند ، داشتن تعاملات و ارتباطات سالم و در چهارچوب اهمیت ویژه ای دارد و در این راستا آگاهی از حقوق و تکالیف خود در آن زمینه خاص تعیین کننده میزان موفقیت شما در آن حوزه است .
جهت روشن شدن این اهمیت لطفا به مثال ها و نکات زیر توجه کنید:
– وقتی برای انعقاد قراردادکاری به شرکتی دعوت می شوید، میزان آگاهی شما (به عنوان طرف قرارداد) از حقوق کاربردی قرارداد ها و حقوق کاربردی کارگر و کارفرما در هنگام امضا نسخ قرارداد به نوعی تعیین کننده امنیت شغلی شما خواهد بود.
-آیا می دانید در هنگام نوشتن به برگ چک باید به چه موضوعاتی توجه داشت؟( حقوق کاربردی اسناد تجاری به این سوال پاسخ خواهد داد)
-آیا در آپارتمان مسکونی خود امکان بهره برداری از تمامی حقوق مالکانه برای شما محیا و فراهم است؟ یعنی آیا می دانید محیط مالکیت شما در آن ساختمان تا چه اندازه ای است( حقوق کاربردی املاک و آپارتمان نشینی)

امید است با بهره گیری از نکات بسیار ساده و پیش پا افتاده حقوق کاربردی از ایجاد چالش ها و مسایل حقوقی پیشگیری نماییم و یا مسایل حقوقی پبش آمده و جاری را درست مدیریت و جهت دهی کنیم تا نهایتا آرامش را به زندگی خود و دیگران هدیه کنیم و دنیا را جای بهتری برای زندگی بکنیم.